Foto

Curriculum Vitae

Persondata:

 • Navn: Peter Havskov Christensen
 • Født: 3. juni 1968

Internet og sociale netværk:

Sprogkundskaber:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Tysk

Eksamener:

Erhvervserfaring:

 • Administrationschef hos Hela Wine & Spirits ApS (1. juli 2012 -). Hela Wine & Spirits er blandt andet kendt for: CUBA Vodka, Verdi Spumante, Pirates Rom, Seaman's Shot og Dooley's.
 • Adjunkt på Herningsholm Gymnasium (2009 - 2012)
 • IT-chef / CIO hos Bornholmstrafikken A/S / Nordic Ferry Services A/S (2004 - 2009).
 • Regnskabs- og IT-chef hos Bornholmstrafikken (2002 - 2004).
 • Administrerende direktør for Excellent Wine Kolding A/S (1999 - 2002).
 • Administrationschef hos Hela Wine & Spirits ApS og Premium Production ApS (1999 - 2002).
 • Forsker og underviser hos Syddansk Universitet (1996 - 1999).
 • Revisor og edb-ansvarlig hos Revision Danmark / K. G. Jensen / Coopers & Lybrand i Kolding (1988 - 1996).
 • Deltidsbeskæftigelse som konsulent indenfor administrative edb-systemer.

Undervisningserfaring:

 • Virksomhedsøkonomi (HHX)
 • Erhvervscase (HHX)
 • Finansiering (HHX)
 • Erhvervsøkonomi (HTX)
 • Afsætning (HHX)
 • Edb-revision (kandidatniveau)
 • Det interne regnskabs informatikanvendelse (kandidatniveau)
 • Edb-revision (bachelorniveau)
 • Edb-revision på Danmarks Forvaltningshøjskole (spydspidsuddannelsen)
 • Informationsteknologi (bachelorniveau)
 • Eksternt regnskab (bachelorniveau)
 • Internt regnskab (bachelorniveau)
 • Excel (bachelorniveau)
 • Internet (bachelorniveau)
 • Videregående web-programmering

Publikationer med mere:

 • Artikel: Christensen, P. H. (1999). WebTrust i Internethåndbogen, afsnit 7.3. København: Børsen Ledelseshåndbøger.
 • Bog: Christensen, P. H. og M. J. Jensen (1997). EDB-udviklingens betydning for revisionsmål, -beviser og -metoder. København: Foreningen af Yngre Revisorer og Forlaget FSR.
 • Artikel: Christensen, P. H. (1999). WebTrust - et nyt marked for revisorer i Revision og Regnskabsvæsen (1), side 19-22.
 • Artikel: Christensen, P. H. (1997). Har revisionen til formål at opdage besvigelser? i Det erhvervsøkonomiske Fakultets Skriftserie (42), side 71-94. [PDF]
 • Undervisningsmateriale: Christensen, P. H. (1998). Materialesamling til edb-revision (2. udgave). Kolding: Handelshøjskole Syd. [PDF uden ophavsretligt beskyttede sider]
 • Undervisningsmateriale: Christensen, P. H. (1997). Materialesamling til edb-revision. Kolding: Handelshøjskole Syd.
 • Seminar: Jensen, M. J. og P. H. Christensen (1995). Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. [PDF]
 • Radiointerview om revisors ansvar for opdagelse af besvigelser. P1 Orientering. (2. september 1998). København: Danmarks Radio. [MP3]

Faglige konferencer / kurser:

 • CarRes User Group møde på Åland. juni 2007. Keynote presentation: [Powerpoint]
 • CarRes User Group møde ombord på Birka Paradise mellem Stockholm og Mariehamn, Sverige/Finland. 9 januar 2006. Keynote presentation: [Powerpoint]
 • Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003 [MOC 2400], Teknologisk Institut, Høje Taastrup. [Kursusbevis]
 • Konference for erfaringsudveksling om Revenue Management for færge og krydstogt arrangeret af Revenue Technology Services, ombord på M/F Kronprins Harald mellem Oslo og Kiel, Norge/Tyskland. 19-21. april 2004. Presentation: [Powerpoint]
 • EIASM's fjerde internationale seminar om forskning indenfor internt regnskab, Kolding, Denmark. 9-12 juni 1999. Medarrangør og webmaster. [Webpage]
 • EDEN forskningsseminar om analytisk regnskabsforskning, Brussels, Belgien. 2-6 marts 1999. [Kursusbevis]
 • Forskningskonference - regnskab og finansiering. Odense, Danmark. 7 december 1998. Indlæg: "EDB's indflydelse på revisionsstrattegi - med vægt på den valgte revisionsstrategis indflydelse på effektivitet og efficiens med henblik på opdagelse af besvigelser."
 • Dansk Revisionsforskning. København, Danmark. 27-28 august 1998. Indlæg: WebTrust - mere end blot en elektronisk påtegning. [PDF]
 • EDEN forskerseminar om revisionsforskning. Maastricht, Holland. 10-13 marts 1998. [Kursusbevis]
 • Philosophy of Science in Relation to the Management and Business Sciences. CBS, København. 1997. [Kursusbevis]
 • Nordisk forskerkursus - Redovisningsforskning ur ett nordiskt perspektiv. Höfn, Island (arrangeret af School of Economics and Commercial Law. Göteborg Universitet, Sverige). 14-20 september 1997.
 • EIASM Workshop om offentlig regulering af revisorerhvervet. København, Denmark. 20-21 februar 1997.
 • IIR Årsregnskab 1996. København, Danmark. 30 september - 1 oktober 1996.